Yarın Yayınları – Kitap Aklın Gıdasıdır

İlgililerine Sosyoloji Kitabı Tavsiyelerimiz

Modern Sosyoloji’nin kurucusu Max Weber’in kaleminden usta eserler… Mutlaka kitap listenizde bulunması gereken bu kitapları inceleyebilirsiniz. Max Weber’in tüm eserlerini almak için Tıklayınız.

İlk Kitabımız: Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu

Max Weber Alman sosyo-kültürel yapısı içinde yetişmiş ve bu iklimin etkisi ile eserlerini kaleme almıştır. Buna rağmen yazmış olduğu eserler tesir bakımından Alman sınırlarını çoktan aşmıştır. Sanayi sonrası yakın dönemin toplumsal değerlendirmesini yapan Weber küresel diye nitelendirilen bu zamanlarda hala tartışılan ve metinlerine baş vurulan bir klasik olma özelliğini sürdürmektedir. Bu da sosyolojisinin özgünlüğünü ve tespitlerinin önemini göstermesi açısından dikkate şayandır.Weber derin bir bilgi çetre?l bir dil ve yoğun bir kavramsallaştırmayla anlaşılması zor ve yanlış anlamaya müsait eserler vermiştir. Kuşkusuz Max Weber’in geliştirdiği anlayıcı sosyoloji ulaştığı sonuçlar ve kullandığı yöntem bakımından eleştiriye açıktır ve eleştirilmesi gerekmektedir lâkin Weber’i eleştiren yaklaşımların bir çoğu maalesef yanlış anlaşılmadan veya tam olarak anlaşılamamadan kaynaklanmaktadır. Bunda da en çok Weber’in ağdalı dili ve pozitif olmaktan daha çok idealist felsefeye dahil edilebilecek bir metodoloji kullanmasının payı bulunmaktadır.

Kitabı satın almak için tıklayınız.

İkinci Kitabımız: Sosyolojinin Temel Kavramları

Weber Batı’da özellikle Karl Marx ile birlikte kendisinden sonra gelen bütün sosyal bilimcilerin bir şekilde yüzleşmesi ve hesaplaşması gereken bir sosyal bilimci olmuştur. Onu böylesine etkili kılan hususlardan birisi de kuşkusuz ilgi alanlarının hukuktan iktisada din tahlillerinden siyasal bilimlere kadar bir çok konuyu kapsaması ve bu alanlarla ilgili temel eserler vermesidir.

Günümüzde Weber’e yapılan atıflar bir tarafa Weber üstüne yapılan çalışmalar bile başlı başına bir literatür oluşturmaktadır. Bu da kaçınılmaz olarak Max Weber sosyolojisinin ne olduğuna dair bir merakı ve ilgiyi uyandırmıştır. Elinizdeki eser hem bir sosyoloji ustasının sosyolojiden ne anladığını hem de bir disiplin olan sosyolojinin nasıl meydana geldiğini göstermesi açısından klasik bir metin olma özelliğindedir.

Satın almak için tıklayınız.

Üçüncü Kitabımız: Şehir, Modern Kentin Oluşumu

Şehir teorisi her gazetecinin şairin ve romancının bildiği bir şeyi yani şehrin yaşayan bir şey olduğunu her nasılsa açıklayamıyor. Bir yaşam sistemi olarak şehir bizatihi biyolojik evrimin yapısına nüfuz etmekte yeni şehir haşeratı ve şehir hayvanları biçimleri yaratmaktadır. Gümüşcün böceği güve tahta kurusu ve hamam böceği gibi kentsel haşerat vardır. Bunlar proletarya kadar kente özgü bürokratlar kadar kentlidirler. Sıçan ve sokak kedisi kentlerin soyutlanma ve sofistike sinisizm kadar kentsel bir görüntüye sahip hayvan sakinleridir. Şehirde serçe sığırcık ve güvercin gibi kuşlar aleminin temsilcileri vardır. Onlar da şehrin diğer sakinleri gibi aynı soğukkanlılıkla trafikten kaçınıyor meydanlarda münakaşa ediyor bina saçaklarında toplantılar yapıyor ticaretin yan ürünlerinden rızklarını kazanıyorlar. Yeryüzünden azad olmuş insan ruhunun özü gibi her şehrin şafağında dairelerin dikdörtgenlerin çokgenlerin ve üçgenlerin yani şehrin geometrisinin bir sis bulutu içinde yüzer gibi olduğu anlar vardır. Yıldızların aydınlattığı gecelerde şehrin kulelerinin ve onların külahlarının karanlığı müthiş heyecan verici yıldızlardan koparırcasına göğü zorladığı ve şehrin bizzat zamana karşı insanoğlunun keskin bir iddiası gibi göründüğü anlar vardır.

Max Weber içinde yaşadığımız şehrin nasıl bir seyir izlediğini tarihi ve sosyolojik bakış açısı ile yetkin bir biçimde dile getirdiği bu eserde akademik camia kadar her şehirli insan için de önemli bilgiler sunuyor.

Satın almak için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın